×

MB-5808鞋跟冲击疲劳试验机

产品视频
产品图库
360°展示
×
×
×
适用范围
测试标准
仪器特性
配置清单
本机根据专门测试女用高跟鞋,中跟鞋的鞋跟抵抗连续小冲击力测试,在一的定能量及频率下,本机冲连续打击鞋跟,直到鞋跟疲劳破裂,以了解鞋跟对连续应力之承受指数,及判定鞋跟之耐用品质。
QB/T 2864、EN ISO 19956、SATRA TM21
产  品  说  明  书
1本
产  品  合  格  证
1份
主                   机
1台
产品质量跟踪信息反馈单
2张